miércoles, 12 de junio de 2019

AMAPOLAS


Boceto en cuaderno A5 de un paisaje en las cercanías de donde vivo.

1 comentario:

nguyenlien dijo...

Useful article, thank you for sharing the article!!!

Website: blogcothebanchuabiet.com chia sẻ những câu nói mỉa mai người khác hay stt một mình vẫn ổn và giải thích hiện tượng chim sẻ bay vào nhà là điềm gì.